fbpx Wildcard SSL Certificates

VÄRMEPUMPAR

Ofta har man många frågor som kräver svar innan man bestämmer sig för en specifik värmepump. Här har vi sammanställt allmän information om värmepumpar som förhoppningsvis besvarar en del av de frågor som kan finnas.

Hur fungerar en värmepump?

En värmepump utnyttjar den energi som finns naturligt lagrad i luften, marken/underjorden eller sjöar och omvandlar den till värme. Värmepumpar använder sig av gas (köldmedium) i ett slutet system. Genom att ändra trycket med hjälp av en kompressor, ändrar man också köldmediets egenskaper och kokpunkt och kan således skapa värme. För att denna process ska kunna genomföras behöver vi ha fyra viktiga komponenter: förångare, kompressor, kondensor och expansionsventil.

Så fungerar en värmepump

I filmerna nedanför från vår samarbetspartner Panasonic, förklaras hur en luft-luft och luft-vattenvärmpump fungerar.

Sverigepupmpens olika typer av värmepumpar

Sverigepumpen erbjuder 4 olika typer av värmepumpar: luft/luft-värmepumpar, luft-vattenvärmepumpar, bergvärme samt frånluftsvärmepumpar. Gemensamt för luft-luftvärmepumparna och luft-vattenvärmepumparna är att de utnyttjar termisk energi för att generera värme. Termisk energi är energi som kommer från solen och lagras i luften utomhus. Bergvärmepumparna använder sig av geoenergi som finns lagrad i underjordens berg. Frånluftsvärmepumpen återvärmer den redan uppvärmda luft som finns i bostaden. Se alla Sverigepumpens värmepumpar.

Vilken värmepump ska jag ha?

Det är många faktorer som avgör vilken typ av värmepump som kommer passa din bostad och dina behov bäst. Husets konstruktion och hur stor yta som ska värmas upp, vilken uppvärmning det finns i bostaden sen tidigare osv. Den absolut vanligaste värmepumpstypen i svenska hem är luftvärmepumpen. Det finns tre typer av luftvärmepumpar: luft-vattenvärmepumpar, luft-luftvärmepumpar och frånluftsvärmepumpar. Finns det vattenburen värme sen innan så är en luft-vattenvärmepump ett mycket bra val. Den är oerhört effektiv och trots en jämförelsevis stor investeringskostnad betalar den sig ofta snabbare än man kan tro.

För hus som endast värms upp via elradiatorer är luft-luftvärmepumpar det populäraste valet. Låg totalkostnad inklusive installation gör luft-luftvärmepumpen till det absolut populäraste värmepumpsalternativet. Installationen tar oftast mindre än en dag och sen är det bara att njuta av underbar varm, strömmande, luft. Glöm inte att serva din luftvärmepump då och då. Den mår bättre av det och dessutom slipper du möjligheten att värmepumpens garanti förverkas i förtid.

Bergvärme spelar i en egen division. För dig som har mycket hög uppvärmningskostnad och inte är villig att kompromissa så är en bergvärmepump ett stabilt val. Dock kräver den att man borrar i marken tills att man når berggrund. Fördelar med bergvärme är till exempel att de är nästintill underhållsfria. De påverkas heller inte av utomhustemperaturen utan kan leverera samma värme oavsett om det är -25° C och snöstorm eller +25° C och högsommar ute.  Sverigepumpens bergvärmepumpar är även perfekta för dig som vill byta ut din befintliga bergvärme/sjö/jordvärmepump. Läs mer om våra bergvärmepumpar här.

 

Välj den mest optimala värmepumpslösningen för ditt hem

LUFT/LUFT

Moderna och kraftfulla luftvärmepumpar med smarta funktioner

LUFT/VATTEN

Kraftfulla luft-vattenvärmepumpar som levererar oavsett klimat

FRÅNLUFT

Lättskötta med lång livslängd och inbyggd varmvattenberedare

BERGVÄRME

Energieffektiva modeller för dig som vill byta din gamla bergvärmepump

Värmepumpar och miljön

En aspekt med värmepumpar som det inte talas tillräckligt om är den positiva inverkan dessa har på miljön. Hur då tänker du kanske? Jo, med hjälp av värmepumpens snillrika konstruktion. För varje kWh el som vi stoppar in i värmepumpen får vi ut upp till 5 gånger mer värmeenergi*. Värmepumpens SCOP-värde är ett genomsnittligt värde som talar om hur mycket energi värmepumpen levererar per instoppad kWh el, mätt över ett helt år. Sverigepumpens mest kraftfulla luft-luftvärmepumpar har t.ex ett SCOP-värde kring 5 eller mer.  Om vi då tänker oss att ett hus värms upp med direktverkande el via elradiatorer så behöver vi bara använda 1/5 så mycket el till värmepumpen för att ändå generera lika mycket värme som elradiatorerna.

Klimatsmart och fantastiskt för plånboken!

(*När man mäter hur effektiv en värmepump är så är det direktverkande el man jämför med).

Vilken värmepumpslösning passar ditt hem bäst? Fyll i formuläret och skicka, så hjälper vi på Sverigepumpen dig. Självklart kostnadsfritt.