fbpx Wildcard SSL Certificates

Vanliga frågor

Vanliga frågor om luftvärmepumpar

Dimma kommer ur innedelen

Det är kondensering på grund av kylprocessen.

Det låter som rinnande vatten under drift

Det orsakas av köldmediets flöde i innedelen.

Knakande ljud kan höras vid drift

Panelen utvidgas/drar ihop sig på grund av temperatursförändringar.

Fjärrkontroll/display fungerar inte

Kontrollera att batterierna sitter i korrekt
eller om de behöver bytas.

Fläkten varvar ej upp tillräckligt

Detta är normalt vid lägre utomhustemperaturer. Detta sker för att motverka att för kall luft blåses in.

Utedelen låter när det är kallt ute

Värmepumpen arbetar hårdare mot en tuffare omgivningstemperatur. Detta gör att den kan låta lite mer vid de tuffa förhållandena.

Service på min luftvärmepump

Vi rekommenderar att man utför service på luftvärmepumpen med 2–3 års mellanrum. Läs mer om service här

Timerlampan lyser konstant

Timern är aktiverad och inställningen upprepas dagligen.

Timerlampan blinkar på innedelen

Detta betyder att värmepumpen har upptäckt ett fel. Stäng av värmepumpen och kontakta din installatör eller gå in på Service

Det hörs oljud under drift

Frontpanelen är kanske inte stängd ordentligt.

Värmepumpen startar inte

Kontrollera att arbetsbrytaren är tillslagen och att timern används korrekt.

Powerlampan byter färg

Powerlampan på innedelen kan byta färg från grön till blå. Detta sker under tiden som värmepumpen avfrostar.

Avfrostning

Hur ofta och varför värmepumpen avfrostar, är helt behovsstyrt och beror helt och hållet på rådande omständigheter som utetemperatur, innetemperatur, luftfuktighet etc. Det är helt normalt att den avfrostar upp till 2 gånger i timmen till att den avfrostar varannan timme. Avfrostningen kan vara i 5-15 minuter.

Innan värmepumpen går in i avfrostning är det vanligt att baksidan på utedelen isar igen. Detta resulterar i att utedelen avger vatten/ånga under avfrostningen. I samband med avfrostning kan det upplevas att plötslig kall luft strömmar ut från inomhusenheten.

SCOP

Värmepumpens SCOP-värde är ett genomsnittligt värde som talar om hur mycket energi värmepumpen levererar per instoppad kWh el, mätt över ett helt år. Sverigepumpens mest kraftfulla luft-luftvärmepumpar har t.ex ett SCOP-värde kring 5 eller mer.  Om vi då tänker oss att ett hus värms upp med direktverkande el via elradiatorer så behöver vi bara använda 1/5 så mycket el till värmepumpen för att ändå generera lika mycket värme som elradiatorerna.

Inställning av luftvärmepump

Energiförbrukning i driftläget ”Underhållsvärme”

Fläkten drar ca 15-20w i driftläget Underhållsvärme

Vad betyder alla knappar/symboler på fjärrkontrollen?

nanoeX – Denna knapp startar nanoeX. Denna funktion ger renare luft, fuktar din hud och ditt hår, och tar bort lukter i rummet.

POWERFUL – Här klickar du om du vill uppnå önskad temperatur snabbt

ON/OFF – Starta eller stäng av luftvärmepumpen

TEMP – Här justerar du temperaturen. Klicka på pilen upp för att höja temperaturen och klicka på pilen ned för att sänka temperaturen

+8/15°C – Här startar du underhållsvärme.

MODE – Här väljer du önskat läge:
HEAT – Värme
COOL – Kyla
AUTO – Vi rekommenderar inte att du väljer AUTO för om det av någon anledning blir mer värme än det inställda tex genom sol, värmekamin eller liknande så kommer värmepumpen att kyla till det inställda värdet.
FAN – Fläkt. Luftvärmepumpen kommer att cirkulera den befintliga luften som finns i bostaden.
DRY – Luftvärmepumpen kommer att torka den befintliga luften

AIR SWING – Här justerar du luftflödets riktning. På pilarna kan du justera övre och lateral riktning

FAN SPEED/QUIET – Vid FAN AUTO justeras fläkthastigheten automatiskt efter driftläget. Välj den lägsta fläkthastigheten för att få ett lågt driftoljud. Quiet är en funktion som reducerar luftflödesoljud.

SLEEP – Med denna drift får du en komfortabel omgivning medan du sover. Den justerar automatiskt

sömnmönstertemperaturen under aktiveringsperioden. Inomhusenhetens displaylampor dämpas när denna drift är aktiverad. Detta är inte tillämpbart om lampornas ljusstyrka har dämpats manuellt.

TIMER ON / TIMER OFF – Här ställer du in timer-funktion för luftvärmepumpen

RC – Tryck för att återställa fjärrkontrollen till standardinställningar

Wifi symbol – Tryck för att sätta PÅ eller stänga AV den trådlösa LAN-funktionen.

Maximal besparing av luftvärmepumpen
  1. Vrid ner det befintliga värmesystemet så pass mycket att det ej ska kunna gå in och störa luftvärmepumpen.
  2. Finns termostater på elementen så vrid ner dessa till 14 – 15°C så att de är konstant avstängda.
  3. Ställ värmepumpen i värmeläge med MODE-knappen (HEAT alt. Värmesymbolen som syns i displayen).
  4. Välj önskad temperatur. Observera att denna temperatur endast är ett ”börvärde” och kan höjas eller sänkas för att få önskad temperatur i huset. Prova dig fram! blir det kallare ute är det rätt att öka temperaturen via fjärrkontrollen för att nå önskad inomhustemperatur.
  5. Välj ett så högt fläktläge som möjligt. Använd inte fläktläget Auto. Är detta inte tillräckligt så starta elementen.
Wifi uppkoppling

Koppla upp din luftvärmepump mot wifi. Se instruktioner här

Premium-X luftreningsfilter

Öppna frontpanelen på luftvärmepumpens innedel och placera filtret i filterhållaren. Filtret ska placeras med den svarta sidan in mot pumpen och den vita sida ut mot dig.

Underhållsvärme

När man ställer in värmepumpen på underhållsvärme går det att välja temperatur steglöst mellan 8°C och 15°C.

Fläkten går i full fläkthastighet när man ställt in värmepumpen på underhållsvärme. Vid underhållsvärme cirkulerar luften vilket kan upplevas som att kall luft kommer från innedelen. Detta gör värmepumpen för att få ut värmen i hela huset samt för att säkerställa att avfrostningen av utedelen fungerar optimalt.

Köp tillbehör till din luftvärmepump

I vår webbshop hittar du tillbehör till din luftvärmepump. Här hittar du bland annat Premium-X luftreningsfilter, Pumprent så att du på ett enkelt och smidigt sätt kan rengöra din värmepump och mycket annat!

vanliga frågor om luftvärmepumpar