fbpx Wildcard SSL Certificates

DATASKYDDSPOLICY SVERIGEPUMPEN.SE

KINNAN AB

Vi är glada att du besöker vår webbplats och/eller interagerar med oss i sociala medier. Vi på Kinnan AB (som äger varumärket Sverigepumpen) tycker att det är viktigt att du som kund/besökare känner dig trygg med att lämna dina personuppgifter till oss och vi har stor respekt för din integritet. I denna dataskyddspolicy beskriver vi hur vi använder och behandlar de uppgifter du lämnar till oss. Denna policy gäller från och med 25 maj 2018 är ska ses som ett komplement till vår cookies.

Genom att du kontaktar oss och/eller använder vår webbsida och/eller interagerar med oss i sociala medier accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att vi kan komma att använda olika typer av kommunikation som till exempel e-post eller telefon för att kontakta dig.

Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du kontaktar/interagerar med oss. För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan.

 

VILKA UPPGIFTER SAMLAS IN?

Insamling och användning av data

Denna dataskyddspolicy täcker data som samlas in online och offline, inklusive personuppgifter som vi kan komma att samla in genom flera olika kanaler, såsom webbplatser, sociala medier, kontakt per telefon eller mail och på evenemang/mässor. Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt (till exempel en webbplats) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt (t.ex. mailkontakt).

När du interagerar med oss ger du oss direkt eller indirekt information om dig själv på ett antal olika sätt, till exempel genom att fylla i kontaktformulär på våra webbsidor, interagerar på våra sociala medier, chattar med oss, eller när du kontaktar oss per mail, brev eller telefon. Denna information kan till exempel vara:

Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer etc.

När du kommer i kontakt med oss kan vi samla in information om (observera att vi inte alltid nödvändigtvis samlar in all nedan nämnd data):

  • Person- och kontaktinformation såsom namn, personnummer, betalningsuppgifter, faktura- och leveransadress, e-postadress, telefonnummer, bild.
  • Information om produkter/tjänster – detaljer angående de produkter eller tjänster du har köpt/visat intresse för att köpa.
  • Enhetsinformation – till exempel IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning
  • Geografisk information – din geografiska placering

Endast uppgifter som är nödvändiga för att Kinnan AB ska kunna behandla en förfrågan eller komma i kontakt med dig kommer att samlas in. Namn, adress, telefonnummer och e-postadress används för identifiering och kontakt medan övriga uppgifter används för loggning och statistik.

 

RÄTTLIG GRUND TILL BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar dina personuppgifter med stöd i den rättsliga grunden av berättigat intresse, Privacy Shield eller med stöd av rättslig förpliktelse. Detta för att vi ska kunna utföra våra åtaganden gentemot dig, t.ex. leverera din beställning, få betalt och återbetala.

 

DINA RÄTTIGHETER

Som en del av GDRP har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter vi lagrar om dig, få rättelse av felaktiga personuppgifter, få begränsning av vilka uppgifter vi lagrar, be om att vi raderar de data vi har om dig, portering av datat vi lagrar om dig eller rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter.

För att ovan ska vara möjligt att genomföra behöver vi erhålla fullgoda underlag för identifikation från dig. Din begäran kommer att bedömas från fall till fall utifrån rådande omständigheter. Vi kan också vara tvungna att behålla dina uppgifter om det behövs för att uppfylla rättsliga förpliktelser, till exempel i bokföringssyfte.

 

HUR VI ANVÄNDER INFORMATIONEN?

All data vi samlar in används för att hantera en förfrågan, fullgöra vårt uppdrag, leverera våra produkter och tjänster samt för administration. Det kan även innefatta uppföljande enkäter med frågor om hur du tycker att våra produkter och tjänster fungerat.

Endast de personer som behöver behandla personuppgifter för ovan nämnda ändamål har tillgång till dina personuppgifter. Vi kan komma att behöva dela dina personuppgifter med nödvändig part, såsom våra återförsäljare och leverantörer. Även tjänsteleverantörer till oss, såsom IT-tjänster, betallösningar och dylikt kan vi behöva dela dina personuppgifter med. Vi delar även dina personuppgifter med företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Detta innebär att dessa styr hur informationen ska behandlas.

Vi kan även komma att använda dina personuppgifter för att kunna kommunicera med dig om viktiga händelser eller information där vi bedömer att du har ett intresse av att ta del av informationen, samt nyhetsbrev och generell kommunikation via e-post och andra kanaler. Våra berättigande intressen för denna behandling är att marknadsföra våra befintliga eller nya produkter och tjänster. Vissa uppgifter används också till statistiska ändamål.

Vi sparar dina personuppgifter under produktens potentiella livslängd, men uppgifterna raderas efter maximalt 20 år efter inköpsdatumet.

När det gäller köphistorik, kan informationen komma att användas för marknadsföring av närliggande produkter och tjänster, under en lagringstid av 5 år. Du kan alltid avregistrera dig från sådana utskick från Sverigepumpen/Kinnan.

Det kan även komma att förekomma andra mottagare av personuppgifter, såsom myndigheter, domstol, jurister, externa rådgivare eller potentiella köpare av vår verksamhet.

I vårt Personuppgiftsbiträdesregister finns en komplett lista på de företag/organisationer som kan komma att ta del av dina uppgifter. Kontakta oss om du önskar ta del av Personuppgiftsbiträdesregistret.

 

VAR BEHANDLAS DINA UPPGIFTER?

Vi  utför behandling av dina personuppgifter som huvudregel inom EU/EES med vissa undantag som omfattas av Privacy Shield.

 

HUR SKYDDAR VI DINA UPPGIFTER?

I Största möjliga mån vidtar vi lämpliga och rimliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, förenliga med branschstandard, för att säkerställa att all information som vi behandlar skyddas från obehörigt tillträde och användande.

 

FÖRÄNDRINGAR AV DATASKYDDSPOLICYN

Då innehållet i denna dataskyddspolicy kan komma att ändras vid behov rekommenderar vi dig att regelbundet läsa denna policy för att hålla dig uppdaterad om eventuella förändringar.

 

KONTAKT

Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor kring våra dataskyddspolicy eller frågor som rör vår behandling av dina personuppgifter.

Kinnan AB, organisationsnummer 556405-7676

Postadress:
Traktorgatan 2
745 37 Enköping
0171-47 90 75
E-post: da*************@ki****.se

UPPDATERA DINA PERSONUPPGIFTER PÅ SVERIGEPUMPEN

Fyll i formuläret nedan så uppdaterar vi dina personuppgifter