fbpx Wildcard SSL Certificates

Taket och värmeisoleringen

Fördjupad fakta kring dess funktion

 

 

 

 

Taket och värmeisoleringen är antagligen de tillbehör som gör mest för värmepumpens prestanda. På den här sidan presenterar vi lite mer djuplodande fakta om dessa två fantastiska tillbehör.

VÄRMEPUMPSTAK

Taket på utedelen har en mycket viktig uppgift. Med taket monterat så blir effekten ungefär samma som att parkera bilen under en carport, man slipper få in snö, is, smuts, löv och liknande saker som har förmågan att leta sig in i värmepumpens utedel. Framförallt skyddas lamellerna.

En skyddad värmepump är också mer effektiv och gör att du sparar pengar. Energieffektiviteten har enligt våra mätningar kunnat öka med över 1000 kWh per år. För att fungera optimalt behöver de tunna lamellerna ligga fritt från varandra. Tränger det in vatten så fryser detta till is när det blir kallt ute, isen täpper igen de luftspalter som finns mellan lamellerna vilket för med sig att pumpens effekt och energieffektivitet sjunker. I värsta fall kan utedelen skadas.

Den här bilden visar en oskyddad utedel med kraftig isbildning.

Ytterligare en utedel, i mellersta Sverige, där det har bildats snö och is på utedelen.

VÄRMEISOLERINGEN

Värmeventilen är helt oskyddad när det är kallt ute. Det försvinner mycket värme därifrån. Det tyckte vi var väldigt dumt och designade därför ett unikt, patenterat, värmeskydd som isolerar ventilen och förhindrar värmetappet. Sett över en längre tids värmepumpsanvändning så blir det flera procent bättre energieffektivitet. Våra mätningar, med värmeisolering och utan värmeisolering, har visat att inomhustemperaturen en kall vinterdag kan bli mer än en grad högre inomhus om isoleringen används.

  • Ger mer värme trots oförändrad energiförbrukning
  • Extra isolering för ventilen
  • Reducerar värmetappet från värmeventilen
  • Sparar dig pengar

Se bilderna nedanför som är tagna med och utan värmekamera (IR).

Vill du ha gratis rådgivning?

VÄRMEPUMPAR FÖR ALLA HUS OCH HEM